Magnat Style grunt akrylowy 1L

Cena: 19,90 

Kategoria:

Opis

Grunt Akrylowy MAGNAT Style to środek gruntujący przeznaczony do wyrównywania chłonności oraz wzmacniania podłoża przed aplikacją Stiuku Weneckiego MAGNAT Style. Produkowany jest na bazie żywicy akrylowej i dodatków ułatwiających penetrację i stabilizację podłoża. Przyjazny dla człowieka i środowiska. Może być stosowany do przygotowania podłoży z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych lub jako warstwa „odcinająca” w wybranych wyrobach i systemach dekoracyjnych MAGNAT Style.

> Zapewnia właściwe wysychanie wyrobów nawierzchniowych
> Zapewnia „oddychanie” ścian
> Ułatwia penetrację i stabilizację podłoża
> Nie pozostawia struktury na podłożu

STOSOWANIE:

Przygotowanie podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być przygotowana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 4-5).

Przygotowanie produktu. Po otwarciu całość dokładnie wymieszać – ręcznie i powoli. Przed malowaniem ponownie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą, nie mieszać z innymi produktami.

Aplikacja. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C oraz przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 75%. Nakładać przy pomocy wałka lub pędzla. W zależności od podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy wyrobu w odstępach 1-2 godz. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć w letniej wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

Uwagi. Właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności Gruntu. Całkowite wyschnięcie w zależności od warunków – do 12 godz. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Dodatkowe informacje

Waga1.2 kg