Gładź polimerowa GPW Prestige 25kg

Cena: 95,00 

Opis

ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków na ścianach i sufitach, do wykonywania cienkowarstwowych, gładkich warstw finiszowych, na tynkach gipsowych, cementowo – wapiennych, cementowych i wapiennych, płytach z karton gipsu, powłokach malarskich i podłożach betonowych. Może być stosowany do spoinowania płyt kartonowo – gipsowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Przeznaczony do nakładania ręcznego, wałkiem lub agregatem hydrodynamicznym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być wysezonowane, suche, trwałe, nośne i czyste. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i luźne elementy starych powłok. Ubytki w obrabianej powierzchni należy uzupełnić zaprawami do tego przeznaczonymi i wysezonować zaprawki. W przypadku słabego lub pylącego podłoża, należy je zagruntować gruntem głęboko penetrującym. W celu zmniejszenia chłonności zastosować grunt ujednorodniający chłonność podłoża i opóźniający wysychanie. Drobne rysy i nierówności zaszpachlować gładzią.

ZUŻYCIE
1,6kg / m2

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg